Bu blog Emeğin Yoldaşlığına ; Çokluğun emeğinin arşivlenmesine bir katkı olsun diye, HERKESİN,AMA HİÇKİMSENİN şiarıyla var...İSYAN,KOMÜN,ÖZGÜRLÜK...
DUYGULANIYORUM,ÖYLEYSE VARIM...

Bu Blogda Ara

Spinoza

Spinoza'dan Neşe ve Keder olarak yapılan çeviriye karşı ;Cüret ve dumur kavramlarını öneriyoruz...

Hayat Akıyor...

İsyan Büyütür...

İsyan Büyütür...

6 Haziran 2013 Perşembe

Kimliğin diyalektiğine karşı Antagonizma...

Gezi isyanı/eylemi bir kesim için (devletin inşarantçı-muhafazakar kimlik inşa etme,ulusalcıların arkaik,katı modernist kimliklerinden getto yaratma;partilerin kendine malederek ) kimlik inşaası uğraşlarıyla;kimliğin yıkımını, eylemlerinin kuruculuğuyla varedenler arasındaki antagonizmayı da açığa çıkardığını düşünüyorum.Kavramsal olarak kimliğin diyalektiği;kendini çerçeveleyen bir birliğin,kendi varlığını kadir-i mutlak olarak anlamlandırması ve ufkunun sınırlarını kimliğinin varlığı üzerinden belirleyerek farkı çelişki içinde boğmasıdır bir bakıma...Ücretli emek ve sermaye arasındaki ilişki/çelişki gibi düşünebileceğimiz bu durumun iktidar kurma üzerinden kendini kuran bir politikliğe sahip olduğunu ve biopolitik bir yapı kurduğunu söyleyebiliriz...Kapitalizm kimlik üretir çünkü sermaye ilişkidir,şimdiki zaman içinde kimlik sermayedir...Kimliğin yıkımı olarak tekillik ise iletişimsel bir ortaklığın kuruculuğunda kendi ontolojisini yaratır...Biz içinde yokluğu değil,kendi varlığı üzerinden çokluğu kurar...Kurucu bir yıkıcılığın üzerinden bir hayat olumlamasıdır.Çokluğun biraradalığı,yoldaşlığı yeniden tanımlar;Yoldaşlığı, bir paye, bürokratik bir görev olarak tanımlayan, devrimciliği hiyerarşik, askeri bir makinenin emir eri haline getiren, insanı araçsallaştıran, ama daha önemlisi emeği sınıflaştırarak, komünizmi “devletleştiren” zihniyetin gölgesinde kalan yoldaşlık kavramının yeniden komünalizmin içkin kuruculuğundaki değerliliğine kavuşmasının zamanındayız.Emeğin yoldaşlığı zamanında...
Emeğin Yoldaşlığını,İsyanın Yoldaşlığıyla taçlandıran direniş, kimlikleşerek çerçevelenmeyi yıkmış,Kimliğin bütün sınırlarını altüst etmiş ve biraradalığı,ortaklaşalığı tekilliklerimizin değerliliğiyle çokluk olarak yaratmıştır...Çokluk bütün olumsuzluklara karşı,hayatın olumlanmasının Manifestosunu yazmıştır...Bu Manifesto, Dünyanın Yerlilerinin kurucu isyanının manifestosudur...Başkasını anlattığı hikayeyi dinlemek,yaşantılamak yerine,Neşeyle,Kendi hikayesini şimdinin içinde yaşamaya başlamıştır...
Kompanyero