Bu blog Emeğin Yoldaşlığına ; Çokluğun emeğinin arşivlenmesine bir katkı olsun diye, HERKESİN,AMA HİÇKİMSENİN şiarıyla var...İSYAN,KOMÜN,ÖZGÜRLÜK...
DUYGULANIYORUM,ÖYLEYSE VARIM...

Bu Blogda Ara

Spinoza

Spinoza'dan Neşe ve Keder olarak yapılan çeviriye karşı ;Cüret ve dumur kavramlarını öneriyoruz...

Hayat Akıyor...

İsyan Büyütür...

İsyan Büyütür...

2 Haziran 2012 Cumartesi

Kürtaj :
Ücretli emek olarak sınıflaştırma stratejisine ;  Hobbes'ın kralda sembolize ve temsil ettiği halk yığınının şuanki ikinci cumhuriyetçi stratejinin de ana düsturu olduğu politikaya karşı, sermayenin,devletin bedeni olmamak şiarı kendi  toplumsallığımızın kuruculuğunu ifade eden, çokluğun kurucu eylemselliği için önemli bir mücadele mevzii. Spinoza'daki hayatın olumlanması fikri, kürtaj meselesinde ufuk açıcı bir eylemselliğin düsturu olmayı hakediyor...
Kendi bedenimizin neye muktedir olduğunu açığa çıkartmak, buna cüret etmek, sadece "benim kararım" diyerek ifadelendirilebilinir mi? sanmıyorum.Her meselede neredeyse isteyerek diyeceğim, sermaye kavramından kaçış burada da kendini açık ediyor. Kapitalizmin nüfus politikaları ,emeğin ücretli emek olarak sınıflaştırılmasıyla çok bağlantılı olmasına rağmen sermayeye karşı tek laf etmeden kürtaj meselesini 'liberalleştirmek', düşündürücü...

Hiç yorum yok: